Biblioteca de Montserrat

Montserrat, en tant que monestir benedictí, conté com a instrument imprescindible de treball i de cultura la biblioteca que ocupa un espai central en el recinte monàstic. Tota la tradició benedictina, des dels seus mateixos inicis, menciona els llibres com a instruments necessaris per a la formació espiritual i intel•lectual del monjo. Un monòlit a l’entrada de la biblioteca recorda que “La biblioteca és el major equipament d’un monestir benedictí”.

Els Origens

Montserrat, ja des del segle XII, va produir manuscrits en el seu Scriptorium. Els copistes hi reproduïen textos diversos, de temàtica religiosa, humanística, musical o científica, segons els paràmetres de l’època.
Posteriorment, a finals del segle XV, amb la reforma monàstica promoguda per l’abat Garcias de Cisneros, s’incorporà un taller tipogràfic des d’on Montserrat va produir els seus primers incunables de la mà del taller de Joan Luschner.
Més tard, el tipògraf Joan Rosenbach col•laborà amb la impremta de Montserrat. Això va afavorir un augment considerable de l’antiga biblioteca montserratina.
Durant els segles XVII i XVIII va florir una notable escola de compositors a l’Escolania, i la biblioteca va anar augmentant i diversificant els seus fons fins a arribar a reunir milers d’obres en les seves prestatgeries.
El moment més tràgic de la seva història va tenir lloc durant la guerra de la Independència, quan el 1811 el monestir va ser destruït i es va perdre o es va dispersar la major part del seu tresor bibliogràfic.
L’inici de la biblioteca actual és obra dels abats i bibliotecaris dels període de reconstrucció a finals del segle XIX i, d’una manera particular de l’abat Antoni M. Marcet, a principis del XX. Les circumstàncies de la primera postguerra mundial van facilitat l’adquisició de fons per a l’actual biblioteca.
L’any 1917 es va creure necessària la profunda modificació dels locals antics i de la mà de Josep Puig i Cadafalch es va dotar la biblioteca d’unes sales per a les seccions d’ús més frequent : una sala de lectura per a les obres de consulta i una sala central amb galeria per als fons més antics.
El creixement de la biblioteca va seguir en augment continu, encara que a un ritme menys ràpid, fins a l’any 1936. La guerra civil espanyola primer i després la segona guerra mundial van interrompre el ritme d’adquisicions.
L’any 1963 va tenir inici la realització d’un projecte d’habilitatció d’un sala amb la instal•lació d’armaris compactes que contenen les publicacions periòdiques en constant creixement.
A finals dels anys 60, va ser necessari ampliar els dipòsits de llibres, i va ser construïda per a aquest fi una sala amb tres pisos de prestatgeries metàl•liques, amb un total de dotze mil metres lineals disponibles.

Biblioteca De Montserrat

El fons de la Bibioteca de Montserrat està constituït per prop de 300.000 monografies, unes 6.700 publicacions periòdiques, 1.500 manuscrits, 400 incunables, uns 400 mapes antics i importants col•leccions de gravats i de goigs.
De tots els manuscrits destaca el Llibre Vermell, escrit entre els segels XIV-XV amb una miscel•ània de textos teològics i devocionals, i altres aspectes geogràfics, culturals i socials. També cal destacar un full amb un fragment del Forum Iudicum, que és una traducció catalana del segle XII d’una compilació de lleis visigòtica, un dels primers textos coneguts en català.
Els seus fons estan especialitats en humanitats i ciències religioses, història universal, en particular medieval i d’Europa, història de Catalunya i dels països de la Coraona d’Aragó i un fons important d’obres sobre la guerra civil espanyola.

Imatges

Gravat dibuixat per Joseph Flaugier i gravat a Barcelona per Agustí Sallent, 1791.

Gravat dibuixat per Joseph Flaugier i gravat a Barcelona per Agustí Sallent, 1791.

Missió i Funcions de la Biblioteca de Montserrat

Missió

La missió de la Biblioteca de Montserrat és donar suport a la lectura i a la investigació pròpies d’un monestir benedictí i és per tant un insturment indispensable per a recolzar el centre d’estudis de l’Abadia i l’activitat cultural de Montserrat.
Actualment la Biblioteca de Montserrat és també un espai de cultura volgudament obert al món i per tant accessible als investigadors interessats en el contingut dels nostres fons.

Funcions

  • • Conservar i difondre el seu ric llegat cultural i posar-lo a disposició de la comunitat científica.
  • • Recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica relacionada amb Montserrat.
  • • Difondre el ric patrimoni cultural a través de publicacions, exposicions virtuals i participant en la formació de diverses biblioteques digitals.
  • • Donar a conèixer periòdicament les noves incorporacions a través de la pàgina web i de l’accés en línia al catàleg digitalitzat.
  • • Facilitar el coneixement i la difusió del seu llegat bibliogràfic a través de la publicació d’eines de referència com catàlegs de manuscrits i de col•leccions especiaitzades o amb la publicació d’obres relacionades amb els fons de la biblioteca.