L’Scriptorium Biblicum et Orientale de l’Abadia de Montserrat

Scriptorium, era de l’àmbit dels monestirs on els monjos, durant segles, han copiat els escrits del passat i redactat les obres del present. L’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat, és l’espai dedicat a l’estudi de les Sagrades Escriptures, a la investigació de la història i de la cultura de l’Orient Mitjà i la catalogació de les peces arqueològiques provinents de la Mesopotàmia, de l’Egipte i de Palestina contingudes en el Museu. És el lloc on s’han preparat diversos volums de l’edició de la Bíblia de Montserrat, on s’han enllestit molts treballs de tema bíblic publicats fins al present pels monjos i també on s’ha redactat la biografia del P. Bonaventura Ubach, el monjo patriarca dels estudis bíblics a Montserrat.

A més de la recerca estrictament bíblica, a l’Scripturium de Montserrat s’hi estudien els papirs del llegat Roca-Puig i s’hi examinen i cataloguen els llibres antics escrits en hebreu i en àrab, continguts en la Biblioteca. L’Scriptorium és l’espai adequat per realitzar estudis i preparar activitats de caràcter cultural, sobretot de qüestions històriques i d’interès humanista.

El director de l’Scriptorium Biblicum et Orientale de l’Abadia de Montserrat és el P. Pius-Ramon Tragan, monjo de Montserrat. El telèfon és el 93 877 77 66, el fax és el 93 877 77 62 i l’e-mail: gremis@abmontserrat.es obre el programa de correu electrònic.

VIATGE A L'ORIENT BÍBLIC, un nou espai d'arquelogia al Museu

“Viatge a l’ Orient Bíblic” defineix un nou espai expositiu del Museu de Montserrat. Conté els materials provinents de les grans cultures orientals, recollits pel P. Bonaventura Ubach durant els seus viatges que tenien per propòsit il•lustrar el text de La Bíblia. Aquest fons, junt amb totes les altres peces del conjunt arqueològic del Museu, formaven el contingut de l’ antic Museu de l’ Orient Bíblic de Montserrat, fundat pel mateix P. Ubach i inaugurat l’ any 1911 i ulteriorment ampliat amb noves peces l’ any 1923.

El “Viatge a l’Orient bíblic” ofereix un recorregut seguint el creixent fèrtil i s’atura a les antigues cultures de Mesopotàmia, de l’Egipte i de Palestina. L’itinerari comença amb un audiovisual introductori que presenta què és la Bíblia en relació amb les cultures de l’Orient que formen el seu context.

La propera inauguració d’ aquest nou espai farà possible la visita d’un nou fons a grups, a institucions, a escoles, etc. La visita serà concertada i guiada. Finalment ha estat possible presentar, en forma completa, el projecte i l’obra del P. Ubach. A més del material arqueològic es podran veure les col•leccions de la flora, la fauna i de molts elements geològics de les terres bíbliques, fins ara no obertes al públic.

Imatges

Amulet de la deesa Sekhmet (662-332 a.C)

Amulet de la deesa Sekhmet (662-332 a.C)