Avís Legal

La web de l'Abadia de Montserrat, té per objecte fer conèixer les activitats que es duen a terme al Santuari i els serveis que ofereix al públic en general. L'Abadia de Montserrat amb NIF R0800106G, ubicada al Monestir de Montserrat,  es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació d’aquesta. En accedir a aquesta pàgina web s’accepta que l'Abadia de Montserrat no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació de la web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta web. El Copyright del material contingut en aquest web és propietat de l'Abadia de Montserrat, de L’AGRICOLA REGIONAL, SA (L’ARSA) i de Central de Reserves de Montserrat, SAU (CRM, SAU) . L’accés a qualsevol tipus de contingut de la web de l'Abadia de Montserrat no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el consentiment previ de l'Abadia de Montserrat. Les referències eventuals que es facin a la web de l'Abadia de Montserrat de qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial, el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de l'Abadia de Montserrat.